Scientia potentia est!
A mi jövőnk


Nyitólap | Profilom | Regisztráció | Kilépek | Belépés
Hétfő, 2020-01-27, 10:56:10 AM
Az Ön belépési neve Vendég | Csoport "Vendégek"Üdvözöllek Vendég | RSS
Önismeret:Idézetek

Idézetek
Honlap-menü
Kérésem hozzád
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 22
Körkérdésünk
Szívesen részt vennék az élő klubnapokon
Összes válasz: 19
II. Körkérdésünk
Érdekelne Hírlevél?
Összes válasz: 20
Jelen vannak
Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Vendégek
3.233.219.101             Nem titkolt célom az írásaimmal, hogy az emberek levegyék a polcról a Bibliájukat, és akár napi rendszerességgel olvassák. Nekem is hasonló megérzéseim voltak a világról, mint amiket a honlap bevezetőjében olvashatunk, és amikor a főiskolai tanulmányaimat folytattam a Bibliával kapcsolatosan, folyamatos megerősítéseket kaptam ezekkel kapcsolatosan.

  Ami igazán ámulatba ejtett, és mély csodálattal töltött el, az az volt, hogy egy „vasbeton szerkezetű” (értsd alatta, hogy konkrét, átfogó) üzenet ível át a Biblia 66 könyvén. A Szentírás egy olyan könyv, ami nem csak az emberiség történelmének kezdetétől a végéig tartó eseményeit mutatja be, hanem elénk tárja a boldogsághoz vezető utat az egyes ember földi élete során. Remélem lesz lehetőségem megmutatni, milyen egyértelműen szól erről a két üzenetről a Biblia.

            Jézus Krisztus Hegyibeszédéből szeretnék idézni és magyarázni néhány verssort. A Hegyibeszédről annyit érdemes tudni, hogy Jézus 3 éves szolgálatának az elején hangzott el, amikor a tanítványi kör kialakult, és már nagy volt az ismertsége. Azért hívjuk Hegyibeszédnek, mert a tömeg olyan nagy volt Jézus körül, hogy a városban nem fértek el, és ezért a környező hegyoldalba mentek fel, hogy sokakhoz szólhasson. Érdekes megjegyezni még azt is, hogy Jézus tanításai nagyrészt kis csoportokban történtek. Jézus kerülte a tömeget. Ez is tanulság lehet számunkra, de pedagógiai bizonyíték is, hogy a kiscsoportos oktatás hatékonyabb. Itt Galileában nem tudott kitérni a tömeg elől, mert ki voltak éhezve az igaz szóra, de később mikor egy hasonló tömeg kereste meg, hogy királlyá koronázzák, a tengeren kellett elmenekülnie, mert már nem az Isten igazságát keresték, hanem a saját emberi, politikai igazukat. A Hegyibeszéd tehát egy bemutatkozó beszéd, ami átfogó módon mutatja be Jézus tanítását, küldetését, és lám a boldogsággal kezdődik. Isten tudja, hogy mire van a legnagyobb szükségünk, és nem rejti véka alá, nem beszél mellé, hanem rögtön ezzel kezdi amint megnyitja a száját (Máté evangéliumából idézve).

 

A nyolc boldogmondás így hangzik:

 

  • Máté 5:3  Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
  • Máté 5:4  Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
  • Máté 5:5  Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
  • Máté 5:6  Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
  • Máté 5:7  Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
  • Máté 5:8  Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
  • Máté 5:9  Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
  • Máté 5:10  Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
  • Máté 5:11  Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
  • Máté 5:12  Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.”

            A mondatok két részre oszthatók, és az írásmagyarázatomat is két részre osztom. Először a mondatok első felével foglalkozom, amik a földön beteljesülő boldogságok egyre magasabb szintű állomásait mutatják be. Ezeket összeillesztve egy önismereti és személyiségfejlődési utat járhatunk be.


„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.”

            A lelki szegényeket szokták a leggyakrabban félreértelmezni a Bibliából. Nem bolondot, félnótást vagy értelmi fogyatékost kell rajta értenünk, hanem a saját emberi tökéletlenségünket, önző, bűnre hajló emberi természetünket.  Önismereti próbálkozásaink első megrázó élményei szoktak lenni, hogy rájövünk boldogtalan életünk okaira. Hatalmas lépés az életünkben ez. Tele vagyunk rossz szokásokkal, sérelmekkel, elkövetett bűnökkel, lelkiismeret furdalásokkal, szorongásokkal, és ezeket hurcolva, mint egy bűzlő hátizsákot vánszorgunk az élet útján. Mindenki szegény, mert senki sem tudja önerejéből elérni a céljait. Aki belátja, hogy kell segítség, és ezzel az alázattal odafordul Istenhez, az már elérte a boldogság első lépcsőfokát.

 


„Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.”

            Annak a felismerése, hogy milyen nyomorult, nyavalyás és lelkileg szegény tud lenni az ember elég kétségbe ejtő. Iszonyú fájdalommal jár. Mégis, ha rá tudunk mutatni ezekre a dolgainkra, amiktől szabadulni szeretnénk, azaz képesek vagyunk szembehelyezkedni velük Istenbe kapaszkodva, akkor eljutottunk a boldogság második lépcsőfokához. Ezt csak az őszinte, igaz megbánással érhetjük el, amit a sírás fejez ki. Istenhez fordulva ezzel a lelkileg szegényes állapotunkkal, és elé lerakva a teli hátizsákunkat, végre lesz valaki, akinek elsírhatjuk bánatunkat. Mint amikor egy gyermek elmondja az apjának a kis vétkét, és a bűnbánat megnyugtató könnyeivel zokog. Ez általában katartikus hatású.

 


„Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.”

            Az az ember, aki a bűnein képes volt sírni, és látja a hibáit az, megszelídül. Hiszen saját magán tett felismerései miatt a másik embert méltányosan kezeli. Ha oda is csapnak neki, nem üt vissza, mert látja a másik lelki szegénységét, és szánalommal van iránta.  A szelíd emberek boldogsága az, hogy a másikban látják a személyiséget pusztító tulajdonságokat, de ezeket féltő szeretettel tudják kezelni, sok türelemmel és jóakarattal tudnak szolgálni.

 


„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.”

            A szelíd ember átlátva saját és másokkal való helyzetét, minden emberrel igazságosságban, igaz életet akar élni. Az önismereti úton járva most értünk ki a dzsungelből egy tisztásra. Itt már meg lehet pihenni, és körül lehet nézni. Az éhezés és szomjúhozás kifejezi, hogy már igény van benne a fejlődésre. Ráhangolódott az isteni vonzásra, ami az igazság szeretete. Az igazak boldogsága, hogy Isten nélkül nem juthattak volna el idáig, és nélküle nem fejlődhetnek tovább.

 


„Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.”

            Az igazságra igyekvő ember, ahogy tovább fejlődik, egyre kezdeményezőbb, cselekvőbb lesz, minden akadály ellenére. Kialakulnak benne a szeretet legmagasabb rendű tulajdonságai: a megbocsátás, az ellenség szeretete, az önfeláldozó szeretet a hozzá hasonló önző hajlamaikkal küszködő emberek megmentéséért. Mert az irgalmasság nem más, mint a szeretet megnyilatkozása és bővelkedése az igazságtalan, ellenünk vétkező emberek iránt is. Ez a szint a boldogság egyik csúcsa.

 


„Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

            Ez egy értelmező kijelentés, egy kulcs, hogy megértsük az eddigi folyamatot, és az eredményét. Aki idáig eljutott arról elmondható, hogy tiszta a szíve, megszabadult az önzéstől. Idáig tartott a rossztól való tervszerű megszabadulás, és elérkeztünk a belső megtisztulásig. Ismerni Istent és a megszabadító szándékát, annak erkölcsi indítékaival együtt.

 


„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.”

            A tiszta szívű ember munkája a társadalomban van, mert az egyéni boldogságnál nagyobb a közösségi. Vállalja a békességszerző feladatát, hogy az embereket Istennel kibékítse, mert igazából az embereknek nem egymással van bajuk. Az istenismeret eljuttatása az emberekhez teszi igazán boldoggá.


„Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.

Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.”

            Aki vállalja az istenismeret emberekhez való eljuttatatásával járó nehézségeket, az lehet igazán boldog, mert megtapasztalt már sok boldogságot és mégsem tudták elvenni ezeket tőle. Kész fáradtságot, terheket, s ha kell, súlyos üldöztetéseket is viselni az igazságért, embertársai megmentéséért.


  Az önismeret és az istenismeret egyensúlya a fontos, hogy képesek legyünk Isten szemével nézni önmagunkat. Blaise Pascalt idézve „Isten ismerete, a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevélységet szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül, viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat.” (Gondolatok, 527. töredék)

  Ahogy a szövegmagyarázat elején írtam a boldogmondásokat két részre osztottam. Eddig tartott a mondatok első részeinek magyarázata. Az első fele a mondásoknak a valódi, ebben a világban megélhető boldogságokról szólnak, amik Istenhez közeli állapotok már. A második fele a mondatoknak a tökéletes boldogságról szólnak, ami az örök életben valósulhat meg. Oda, csak az fog eljutni, aki a valódi boldogság lépcsőjén végig jut.

  Összefoglalva a tökéletes boldogságot: Helyszíne a mennyországhoz hasonló lesz. Emberi fantáziát felülmúló isteni környezetben. Nem lesz helye szenvedéstől való sírásnak, mert Isten mindenkit személyesen vígasztal meg. Az emberek visszakapják a Földet eredeti édenkerti állapotában, tökéletes szépségében. Az emberek eljuthatnak a teljes igazság ismeretére. Isten méltatlanságunk, elkövetett vétkeink ellenére túláradó szeretettel fogad. Az ember végre szemtől szemben megállhat Isten előtt, és személyes szeretetközösségben lehet vele. Örök béke uralja szívünket, és bőséges isteni jutalom vár ránk.

Én úgy gondolom, ezért érdemes élni.

←Dr. Kelemen Péter
Add az iWiW-hezAdd a Facebook-hozAdd a Twitter-hez

Ugrás az oldal tetejére 

Keresés a honlapon
Language - Sprache

Belépés
Naptár+Névnap
«  Január 2020  »
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Névnapi idézetek küldése...

Mini-Chat
Magyaro. hőtérkép
   Hőtérkép
Napi előrejelzés
          Időjárás előrejelzés
Friss Széltérkép
   Széltérkép
Földünk 3D-ben GPS

Copyright Ma a Jövőnkért Team © 2020 | Az oldal a uCoz rendszerben lett létrehozva